Regionální pobočka

Kontakt

clenKomora BOZP a PO NUTS II – Střední Morava
(občanské sdružení)

Přerovská 434/60

779 00 Olomouc

IČ: 22737537

tel.: +420 602 708 341

e-mail: novak@prosafety.cz